Yuli Sezarın ayının 31 gün ikən…

828

Qədim Roma İmperatoru Yuli Sezar təqvimdəki qarışıqlıqları həll etməsi üçün misirli astronomiya alimi Sozigeni (Sosigenes) yanına çağırtdırır. O vaxtlar 1 ilin 365 gün 6 saat davam etdiyi bilinirdi. Sozigen isə qarışıqlığı belə həll edir: Hər il 365 gün davam edəcək.
Yerdə qalan 6 saatlar 4 ildə bir təqvimə əlavə olunacaq və il 365 + 24 saat = 366 gün olacaq. 366 gün 12 bərabər hissəyə bölünmədiyi üçün 6 ay 30 gün, digər 6 ay 31 gün davam edəcək.
Bəs 365 gün çəkən illərin aylara görə bölgüsü necə olacaq?
Sezar əmr verir ki, 365 gün çəkən illərdə ən sonuncu aydan 1 gün azaldılsın. O vaxtlar yeni il mart ayından başlayırdı, yəni fevral ilin son ayı idi. Beləcə fevral ayı 4 ildə bir 30 gün, digər illərdə 29 gün olurdu.
Sezar bununla da kifayətlənməyib aylardan birinə öz adını verir: “Julius” yəni, “July” (İyul). Sonradan İmperator olan Auqustus, Sezardan dala qalmayıb və sonrakı aya öz adını verir: “Auqustus” yəni, AUGUST (Avqust).
Ancaq Yuli Sezarın ayının 31 gün ikən, Augustusun ayının 30 gün olması mümkün deyildi. Buna görə də Auqustus əmr verir ki,
ilin son ayından (o zamanlar fevral ayı) 1 gün daha azaldılsın və onun adını daşıyan ay 31 gün olsun.
Beləliklə, fevral ayından 1 gün də azaldılır və avqusta əlavə olunur. O gündən bəri fevral ayı 4 ildə bir 29 gün, digər illərdə isə 28 gün olur.
Yuli Sezarın adını daşıyanı iyul və Auqustusun adını daşıyan avqust ayı ardıcıllıqla 31 gün davam edir.