Sabah kiçik çillə başlayır

365

Novruza, işığa, diriliyə, oyanışa başqa sözlə bahara, yaza hazırlıq dekabrın 21-dən başlayır və 3 mərhələdə davam edir. Birinci mərhələyə dekabrın 21-dən yanvarın 31-dək olan dövr (Böyük çillə), ikinci mərhələyə fevralın 1-dən 20-dək olan dövr (Kiçik çillə), üçüncü mərhələyə isə fevralın 21-dən martın 21-dək olan dövr (Boz ay) daxildir.

Beləliklə, bu gün qışın Böyük çilləsi bitir, Kiçik çillə başlayır.