Qınama “uşağı…”

48
(Arxivdən… Bir zamanlar uşaqlıq illərimin qış fəsli ilə bağlı xatirələrim yadıma düşərkən S. Vurğunun “Yadıma düşdü” qoşmasının təsiri altında dostum İlham Hüseynova yazdığım məktubdan)
Başına döndüyüm, ay əziz dostum,
Qışın o xoş çağı yadıma düşdü.
Kirşəm buz bağlamış yolla getdikcə,
Şimşək tək çaxmağı yadıma düşdü.
Getmir gözlərimdən qar işıltısı,
Çəkilmir qulaqdan qar xışıltısı,
O gələn qızların beş-altısının
Arxamca baxmağı yadıma düşdü.
Gündüzlər çox qısa, gecələr uzun,
Düşərdik dalınca hər bir arzunun.
Hərdən fırlatdığım gabarzunumun
Qurd tək “ulamağı” yadıma düşdü.
Çıxsam da bahara – çıxsam da yaza
Hərdən xəyallarım düşür ayaza…
Ay dostum, sən söylə sevdiyim qıza
Qızarmış yanağı yadıma düşdü.
Gözümə dəyməyir qar lopa-lopa,
Tutulmuram indi qardan da topa.
Dözmək də çox çətin bu dərd, əzaba…
Qınama “uşağı”, yadıma düşdü.
Qvami Məhəbbətoğlu (Rəsulov)
P.S. Gabarzun – ağacdan hazırlanan və bir qədər fırfıraya bənzəyən, qırmancla hərəkətə gətirilən əşya