O kişini ona biz mindirmişik

564

Hər dəfə Xalq rəssamı Tokay Məmmədovun ərsəyə gətirdiyi xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin yanında keçəndə ona baxır və dərindən köks ötürüb deyirəm: “Belə də Qırat olar? Bu ki Məmmədhəsən əminin eşşəyinə bənzəyir. Belə də Misri qılınc olar? Bu ki qəssab alətinə oxşayır”. Vallah-billah, kim nə deyir, desin onların heç biri bir vaxtlar oxuduqlarım əsasında təsəvvürümdə canlandırdığım o kişiyə, yəni Koroğluya yaraşmır (Hərdən mənə elə gəlir ki, bu heykəli ərsəyə gətirən heç Koroğlu ilə bağlı heç nə oxumayıb). Onu da deyim ki, şəhərdəki digər abidələrlə müqayisədə ən bahalısı sayılan bu heykəllə bağlı kifayət qədər yazılar dərc olunub, fikirlər söylənilib, hətta barəsində lətifələr də qoşulub. Mən bu yazıda onları təkrar edib vaxtınızı almaq istəmirəm (Yalnız bir şeyi demək istəyirəm ki, hələ maket halında olarkən T. Məmmədovun bir çox heykəltəraş dostları bu işə narazılığını bildiriblər). Odur ki birbaşa mətləbə keçmək istəyirəm. Amma mətləbə də elə-belə keçməkdə çətinlik çəkdiyimdən haşiyəyə çıxıram.

Paytaxtdakı Nərimanovun abidəsinin müəllifinin Cəlal Qaryağdı olduğunu, yəqin ki, bilirsiniz. Həmin heykəl yerinə quraşdırılandan sonra musiqişünas Firudin Şuşinski hər dəfə heykəltəraşı görəndə deyərmiş: “Cəlal, mən ölüm, get o kişini eşşəyin üstündən düşür”. Heykəltəraş da sakitcə: “Onu ora mən mindirməmişəm ki, mən də gedib düşürüm”, – deyə cavab verərmiş. Bu cavaba bir qədər aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac var. Belə ki, Firudin Şuşalı abidənin kürsüsünün, yəni pyedestalının çox alçaq olmasına işarə vururdu. Bilənlər bilir, bilməyənlərə demək istəyirəm ki, ötən əsrin 70-ci illərində ucaldılan bu heykəlin ümumi hündürlüyü o vaxtlar hamının gözünü mazol etmiş Kirovun Dağüstü parkdakı abidəsindən uca olmalı idi. Lakin buna imkan verilmir. Odur ki, Nərimanovun abidəsinin kürsüsünü azaltmaqla onun hündürlüyünü ram edirlər. Nəticədə, hündür fiqur ona nisbətdə çox kiçik görünən kürsünün üzərində ucaldılır. Sənətşünasların təbirincə desək, at üzərində ucaldılmalı olan fiqurun bəxtinə qulağı uzun olan heyvanın üzərində dayanmaq düşür. Bununla nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, o zaman Nərimanovun “alçaldılması” sovet ideologiyasından irəli gəlmiş bir addım idi. Amma Kirovun heykəli arxivə göndəriləndən sonra Nərimanov ucada qaldı. Necə deyərlər, ədalət zəfər çaldı. Bu zəfərin, şübhəsiz ki, zamana ehtiyacı oldu. Mənə elə gəlir ki, Koroğlunu eşşəyin üstündən düşürməyini zamanın öhdəsinə buraxmaq doğru deyil. Axı Nərimanovdan fərqli olaraq, o kişini ona biz mindirmişik, elə biz də düşürməliyik. Bunun da mən bilən, bir balaca xərci var. Amma buna görə xərcə düşməyə dəyər.

Qvami Məhəbbətoğlu