Novruz bayatıları

2545

QVAMİ MƏHƏBBƏTOĞLU

(Futbol üzrə millimizin

baş məşqçisi

Robert Prosineçkiyə

bayram hədiyyəsi)

Cənab Prosineçki,

Qulağını gen aç ki…

Söz deyirəm mən sizə

Taxıb gözümə oçki.

Gəl dünyanı qandıraq,

Xoş mətləblər andıraq.

Millinin “ağırlığın”

Tonqallarda yandıraq.

Ya axşam, ya günorta

Döyüşdürək yumurta.

Bu gözəllik verəcək

Bayram ayı bu marta.

Arzu, mətləbə çataq,

Hər sevincdən qoy bataq.

Bu Novruzda qapıya

Papaq deyil, top ataq.

Hirsimi uda-uda,

Meylimi saldım uda.

Hamı deyir Maltanı

Gərək millimiz uda.

Bax bu qızın halına,

Çıxıb qulaq falına.

Eşidib ki, millimiz

Qovuşacaq xalına.

Dinlə yaxşı sən məni,

Yetişibdir səməni.

Bu Novruzda, a kişi,

Gəl sevindir sən məni.

Çağır bizim Kosanı,

Qoy doldursun kasanı.

Keçəl də zəhmət çəkib

Qoy bəzəsin masanı.

Tanışdır döngə, dalan,

Bu yerləri gəz, dolan.

Xalsızlığın dərdini

Nə bilər xalı olan?

Su axar, lilləndirər,

Bağçanı gülləndirər.

Azarkeşə söz demə,

Dərd onu dilləndirər.

Dağlar başı qar olar,

Bir özgə güzar olar.

Biz Maltanı udmasaq,

Dünya mənə dar olar.

Norveç, xorvatla bolqar,

Bir yandan italyanlar

Bilirsən ki, qopardı

Bizdən qiymətli xallar.

Başdan aşır dərdimiz,

Yoxdur sanki mərdimiz.

Çalış, uğurlu olsun

Bu beşinci cəhdimiz.

Zənn etmə, ofsaytdayam,

Rəqibdən bu taydayam.

Mən özüm başdan-başa

Bir qanunam, qaydayam.

Topu keçirib ələ,

Dilə gəldim bax belə.

Deyirəm, millimizlə

Düşəsən dildən-dilə.

İldırımlar çaxmasın,

Sellər, sular axmasın

Sənə güvəndiyim dağ,

Sənə də qar yağmasın.

Çox getmirəm dərinə,

Qayıdıram yerimə.

Qoy bu yazdıqlarım

Olsun işin xeyrinə.

Qar yağır lopa-lopa,

Basmıram, vallah, gopa.

Demə ki, bu mühabir

Məni çox tutdu topa.

İçib bulaq suyundan,

Silkindim hay-huyundan.

Daha bəsdir, qələmi

Çıxarıram oyundan.

Baş qarışdı söhbətə,

Ehtiyac var bir qeydə.

Sənə yazdım məktubu

İlaxır çərşənbədə.

Bir sevinək, bir gülək

Nə xoş arzu, xoş dilək.

Cənab Prosineçki,

Bayramınız mübarək!

QVAMİ MƏHƏBBƏTOĞLU