Mingəçevir sakini dovğabulayan qurğu hazırlayıb

380

Mingəçevir sakini maraqlı bir qurğu hazırlayıb. Adının açıqlanmasını istəməyən Mingəçevir sakininin maraqlı qurğular düzəltmək bacarığı var. Bu dəfə ixtiraçı qadınların dovğa bulamaqdan canını qurtarıb. O, bu ixtiranı icad etdikdən sonra, elektron dovğa bulayan qurğunu ondan almaq istəyən müştərilər çox olub. Lakin hələ bir-ikisini hazırladığına görə onu satmaq fikirində olmayıb. İxtiraçının dediyinə görə, yaxın vaxtlarda onun yeni ideyaları da olacaq.

Esmira Hidayətova, Mingəçevir