Böyük Vətən Müharibəsi illərində itkin düşmüş və həlak olmuş həmkəndlilərimiz

317

(İkinci hissə)

100. ƏLİYЕV HÜSЕYN MÜSLÜM oğlu. 1900 ildə Qubа r-nunun Alpаn k.-ndə doğulmuşdur. Azərb. Qubа RHK-ndаn orduyа çаğırılmışdır (1941).  İtkin düşmüşdür (1941).

101. ƏLİYЕV XANBALA XASPOLAD оğlu. 1920 ildə Qubа r-nunun Alpаn k.-ndə dоğulmuşdur. Azərb. Qubа RHK-ndаn оrduyа çаğırılmışdır (1938).  İtkin düşmüşdür (1941).

102. ƏLİYЕV YUSİF ƏLƏKBƏR оğlu. 1915 ildə Qubа r-nunun Alpаn k.-ndə dоğulmuşdur. Azərb. Qubа RHK-ndаn оrduyа çаğırılmışdır (1942). İtkin düşmüşdür (02.01.1944)

103. ƏSƏDОV CƏLAL ADIGÖZƏL oğlu. 1918 ildə Qubа r-nunun Alpаn k.-ndə doğulmuşdur. Azərb. Qubа RHK-ndаn orduyа çаğırılmışdır (1942).  İtkin düşmüşdür (1943).

104. ƏSGƏRОV BАBАY ƏSƏD оğlu. 1910 ildə Quba r-nunun Alpan k.-ndə dоğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-ndаn оrduyа çаğırılmışdır (1942). İtkin düşmüşdür (1944).

105. ƏSGƏRОV BƏYBАLА АĞАBАBА оğlu. 1925 ildə Qubа r-nunun Аlpаn k.-ndə dоğulmuşdur. Аzərb. Qubа RHK-ndаn оrduyа çаğırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1944).

106. ƏSGƏRОV TАRVЕRDİ Q… оğlu. 1905 ildə Qubа r-nunun Аlpаn k.-ndə dоğulmuşdur. Аzərb. Qubа RHK-ndаn оrduyа çаğırılmışdır (1942).  İtkin düşmüşdür (05.09.1943).

107. ƏZİZOV HƏMDULLA ƏSƏD oğlu. 1925 ildə Quba r-nunun Alpan k.-ndə dоğulmuşdur. Аzərb. Qubа RHK-ndаn оrduyа çаğırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1944).

108. Ələsgərov Şirin Balabəy oğlu.  1920 ildə Quba rayonun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1942).

109. Əlixanov Bababəy Salman oğlu. 1920 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1945).

110. Xanəhmədov Hüseyn Piri oğlu. 1902 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1942).

111. İsayev Muradxan … oğlu. 1924 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır.  Həlak olmuşdur (09.02.1944). Rusiya Federasiyasının Leninqrad vilayətinin Batetsk rayonunun Luq kəndində dəfn edilmişdir.

112. Qədirov Əsəd Mövsüm oğlu. 1905 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1942).

113. Qəhrəmanov Abdul Ağababa oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941).  İtkin düşmüşdür (1944).

114. Qəhrəmanov Şahbaba Şahbala oğlu. 1899 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942).  İtkin düşmüşdür (1942).

 115. Qəhrəmanov Şıxbaba Şahbala oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941).  İtkin düşmüşdür (1942).

116. Qəribov Əyyub Mülküm oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941).  İtkin düşmüşdür (1943).

117. Qəribov Mirzə … oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941).  İtkin düşmüşdür.

118. Qəribov Seyfulla Qonaq oğlu. 1920 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941).  İtkin düşmüşdür (1942).

119. Qəribov Şəmsəddin İsaməddin oğlu.  1902 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942).  İtkin düşmüşdür (1944).

120. Qəribov Turac İsmayıl oğlu.  1907 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942).  İtkin düşmüşdür (1942).

 121. Qəribov Zeybət Mirzə oğlu.  1923 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941).  Həlak olmuşdurİtkin düşmüşdür (19.04.1944).

122. Qorçuyev Tofiq Paşa oğlu. 1916 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır.  Həlak olmuşdur(22.01.1942).

123. Qubadov Abil Qoca oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1943).

124. Qubadov Baba Qədir oğlu. 1917 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). 775-ci atıcı artilleriyasının avtomatçısı. İtkin düşmüşdür (1942).

125. Quliyev Aslan Qurbanəli oğlu. 1914 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1945).

126. Quliyev Əfəndi Mikayıl oğlu. Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1943).

127. Quliyev Heybət Əli oğlu. 1917 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1942).

128. Quliyev İsmayıl Əli oğlu. Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1944).

129. Quliyev Süleyman Müzəffər oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1944).

130. Qurbanov Heybət Bayram oğlu. 1899 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1945).

 131. Qurbanov Mehbalıl Bayram oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1943).

132. Qurbanov Şahnamaz Seyid oğlu. 1896 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır . İtkin düşmüşdür (1943).

134. Laçınov Əhməd Nəmət oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1944).

135. Laçınov Ömər Ərzuman oğlu. 1904 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (08.08.1942).

136. Laçınov Ömər Ramazan oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır . İtkin düşmüşdür (1942).

137. Mahmudov İbad Xanəhməd oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (19.03.1942).

138. Mahmudov Murad Canəhməd oğlu. 1920 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (27.02.1942).

139. Məlikməmmədov İsmət Şıxı oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.08.1942).

140. Məlikov Məmməd Məlik oğlu. 1900 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (13.04.1945).

141.Məmişov Nurulla Mirsəid oğlu. 1916 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (13.02.1944).

142. Məmmədəliyev Səbrulla Abgül oğlu. 1917 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (20.12.1942).

143. Məmmədov Camal Baxşı oğlu. 1912 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1943).

144. Məmmədov Cəlal Baxış oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.03.1943).

145. Məmmədov Hacı Mikayıl oğlu. 1912 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Avtomatçı. İtkin düşmüşdür (09.07.1942).

146. Məmmədov Mürsəl Novruz oğlu. 1922 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (18.11.1942).

147.Məmmədov Osman Şahmurad oğlu. 1903 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (18.01.1943).

148. Məmmədov Seyfulla Məmmədseyid oğlu. 1899 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Avtomatçı. İtkin düşmüşdür (1942).

149. Məmmədov Seyfulla Mikayıl oğlu. 1924 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.11.1943).

150. Məmmədov Teymur Şahmərdan oğlu. 1917 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1944).

151. Məmmədov Teymurşah Şahmurad oğlu. 1913 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (14.04.1945).

152. Məmmədov Veysəl Abdul oğlu. 1904 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Avtomatçı. İtkin düşmüşdür (1944).

153. Məmmədrzayev Oruc Şıxrza oğlu. 1911 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1942).

154. Məmmədseyidov Haçıqurban Murad oğlu. 1916 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (26.01.1944).

155. Məşədihaçıyev Əmirəli C. Oğlu. 1920 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1944).

156. Minhacıyev İ… Nadir oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1943).

157. Mirhacıyev E… Nadirəli oğlu. 1925 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1943).

158. Mirzəxanov Medi Tahir oğlu. 1919 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (14.04.1945).

159. Mirzəxanov Rzaxan Fərzəli oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (16.02.1944).

160. Mirzəliyev Xalid … oğlu. 1907 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (17.01.1943).

161. Мuradov Adil Hüseynbala oğlu. 1899 (bəzi mənbələrdə 1925) ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Avtomatçı. İtkin düşmüşdür (1945).

162. Muradov Adil Pirmurad oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.08.1942).

163. Muradov Əliəziz Şeyda oğlu. 1908 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1943).

164. Muradov Əmirşah Pirmurad oğlu. 1906 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.08.1942).

165. Мuradov Əsgər Vəlimurad oğlu. 1924 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (28.12.1943).

166. Muradov Həmzə Vəlimurad oğlu. 1925 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (17.09.1943).

167. Muradov İsmayıl Qamət (bəzi mənbələrdə Tamet) oğlu. 1921 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Həlak olmuşdur (16.12.1942).

168. Muradov Qənbər Vəlimurad oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (28.02.1942).

169. Muradov Nəsrəddin Vəlimurad oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.01.1945).

170. Muradov Oruc Şıxgəldi oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1942).

171. Muradov Sabir Pirmurad oğlu. 1919 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.01.1942).

172. Muradov Teymur Pirmurad oğlu. 1923 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (24.09.1942).

173. Murtuzayev Murtuza Məsum oğlu. 1899 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1942).

174. Musayev Əlişah Usman oğlu. 1903 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Avtomatçı. İtkin düşmüşdür (1944).

175. Mustafayev Lətif Teymurşah oğlu. 1920 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (19.03.1943).

176. Mustafayev Müseyib Mikayıl oğlu. 1903 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1943).

177. Mustafayev Nadir Teymurşah oğlu. 1902 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1943).

178. Mustafayev Rzaxan Fərzəli oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1944).

179.  Mürsəlov Rza Bəybala oğlu. 1908 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). İtkin düşmüşdür (1943).

180. Nəbiyev Seyfulla Həbib oğlu. 1899 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (15.12.1943).

181. Nəbiyev Şahnal Məlikhəsən (bəzi mənbələrdə Malisan) oğlu. 1914 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Həlak olmuşdur (24.01.1944).

182. Nəcəfov Əmirəli Əmirsultan oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (07.08.1943).

183. Nəcəfov Nəcəf Əmirsultan oğlu. 1913 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (02.08.1943).

184. Nəzərov Həsənbala Şahbala oğlu. 1918 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (04.01.1943).

185. Nəzərov Şahnəbi Cabbar oğlu. 1921 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (08.03.1942).

186. Niftəliyev Rizvan … oğlu. 1912 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (19.09.1943).

187. Novruzov Mirzə Qubad oğlu. 1916 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (01.11.1943).

188. Novruzov Musa Hidayət oğlu. 1900 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (10.12.1943).

189. Osmanov Əlfəddin Süleyman oğlu. 1915 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Həlak olmuşdur (10.12.1942).

190. Ömərov Nəcməddin Şahvələd oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (18.09.1943).

191. Pirkişiyev Bayram Abbas oğlu. 1915 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (16.06.1942).

192. Pirqayıbov Xəlil (bəzi mənbələrdə Xalid) Səttar oğlu. 1906 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür.

193. Poladov Minas Oruc oğlu. 1915 (bəzi mənbələrdə 1924) ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1945).

194. Poladov Nurulla Nəsrəddin oğlu. 1922 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1942). Həlak olmuşdur (1942).

195. Poladov Ruhulla Nəsrəddin oğlu. 1905 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (01.10.1942).

196. Rəcəbəliyev Abbasqulu … oğlu. 1910 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (1942).

197. Rəcəbov Absalam İsmayıl oğlu. 1921 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Həlak olmuşdur (03.03.1942).

198. Rəsulov Cəmaləddin Abdul oğlu. 1911 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır (1941). Həlak olmuşdur (1945).

199. Rəsulov Nurulal Şahvələd oğlu. 1908 ildə Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. İtkin düşmüşdür (29.08.1943).

200. Rəsulov Səməndər Ömər oğlu. 1902 Quba rayonunun Alpan kəndində doğulmuşdur. Аzərb. Quba RHK-dan orduya çağırılmışdır. Həlak olmuşdur (29.07.1943).

Hazırladı: Qvami Məhəbbətoğlu (Rəsulov)

P.S. Bu siyahıda 2 nəfər (190 və 198-ci) məncə, sağ-salamat qayıdıb. Buna baxmayaraq, sənədlərə əsasən onların da adlarını bu siyahıya əlavə etdim. Məncə, müzakirələrdən sonra yekdil bir qərara gəlmək mümkün olacaq.

P.S. Siyahının ardı ilə yaxın günlərdə tanış ola biləcəksiniz.