“Azərbaycan öz inkişaf modelini ortaya qoyur”

531