ƏLAQƏ

Alpaninfo.com Portalı 10.3.2014  tarixində fəaliyyətə başlamışdır. Bu saytın  açılmasında məqsəd ölkəmizdəki sosial həyatı, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, siyasəti işiqlandırmaqdır . Sayt eyni zamanda xarici xəbərlərə də yer verməkdədir.

Baş redaktor: QVAMİ MƏHƏBBƏTOĞLU (RƏSULOV)

 

Tel  :(+994)503332291

Mail: info@alpaninfo.com

Mail: qvami@hotmail.com