Ana Südü

Bu milli düzəlsə…

Gözləri yol çəkən yol

Necəsiniz?

Həm ziyarət, həm ticarət

Məzar yeri