Son xəbərlər

Macar arxeoloqları Osmanlı qəsəbəsinin qalıqlarını aşkar ediblər

Macarıstan tarixçilərinin və arxeoloqlarının 2013-cü ildən həyata keçirdikləri Qanuni Sultan Süleymanın məzarının tapılması layihəsi başa çatıb. Arxeoloji ekspedisiya ərazidən Osmanlı qəsəbəsinin qalıqlarını...

“Balqarpız”ımız da oldu