Cümə axşamı, Avqust 16, 2018

97 yaşlı manat: dünəndən bugünə

Son zamanlar həm mətbuatın, həm də ictimaiyyətin əsas müzakirə mövzularından biri milli valyutamızdı. Bunun da səbəbi milli valyutamızın - manatın son bir il ərzində...

Görüm nə deyəcəksiniz?

Hərənin özünə görə ağlı-kamalı var. Mənimki azmı, çoxmu ölçməmişəm, bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, mini min bir söz desə də, günahkar yırtıcı heyvanların, xüsusilə...

Pedaqoji takt

Latın dilində “tactus”, yəni “toxunma, hərəkət” mənasını ifadə edən “takt” bir çox dillərlə yanaşı dilimizdə də işlənir. Müasir mənası “bir şey deyərkən və edərkən...

Tarixi şəxsiyyətlər haqqında gerçəklər

Müxtəlif ölkələrin tarixi şəxsiyyətləri təkcə öz dövlətlərinin deyil, eyni zamanda dünya tarixinin dəyişməsində mühüm rol oynayıblar. İstər elmi, istər siyasi, istərsə də ədəbi fəaliyyəti...

“Qoca və dəniz”lə Nobel zirvəsinə

Ötən əsrdə o, Qərbdə ən çox tanınan və sevilən, eyni zamanda əsərləri maraqla oxunan məşhur yazarlardan biri hesab edilirdi. Qələmindən çıxan əsərləri dərhal diqqəti...

Spirtli içkilərlı bağlı qaydalar qüvvəyə minib

“Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi qaydaları” yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. apa-nın məlumatına görə, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi...

Necəsiniz?

    Adına “sivil” dediyimiz dünyanın, demək olar ki, hər yerində ən çox işlənən danışıq etiketlərindən biri də “Necəsiniz?” sualıdır. Etika naminə yaxşı olan da, olmayan...

Saxa-Yakut türkləri (1)

Rusiyanın ən ucqar yerlərindən birində yerləşən və dəfələrlə rus işğalının ən ağır nəticələrini öz üzərlərində hiss edən və sayca daha çoxluq təşkil edən türk...

Linkolnun mindiyi qatar partladılmalı idi

ABŞ-ın siyasi həyatında Vaşinqton tərəfindən qoyulan yazılmamış ənənə - mühafizəsiz gəzmək ondan sonra ölkəni idarə edənlər üçün sanki qanuna çevrilmişdi. 1841-1845-ci illərdə ABŞ-ı idarə...

Yastığın altı

Uca Allah tərəfindən ahəngi, özünəməxsus musiqisi, ritmi ilə zinətlənmiş doğma dilimiz dostlarımız tərəfindən sevildiyi qədər, düşmənlərimiz tərəfindən də “rəğbət qazanan” və asanlıqla öyrənilən fərqli...

Kimya elminin banisi Cabir ibn Həyyan

İlkin orta əsrlərdə İslam dünyasında yetişən və istər Şərqdə, istərsə də Qərbdə kimya elminin atası adı ilə çağırılan məşhur müsəlman alimlər dən biri də...

Dünyanı heyrətləndirən məşhur müsəlman alimləri: əl-Fərabi (1)

Orta əsrlərdə türk-islam aləminin dünya mədəniyyət, elm, təfəkkür xəzinəsinə bəxş etdiyi ən böyük alimlərdən biri də, obrazlı şəkildə desək, Türküstanda (indiki Orta Asiya) anadan...

Qaz nağılı

Qədim zamanlarda bir kənddə iki qonşu var idi. Qonşulardan biri çox ağıllı olmasa da, çox varlı idi. O birisi isə əksinə, çox ağıllı olsa da,...

Üzeyir bəy Hacıbəyli və Cavidlər ailəsi

Türk dünyasının fəxri, Azərbaycan mədəniyyətinin dayağı olan Üzeyir bəy Hacıbəyli böyük dramaturq, filosof şair Hüseyn Cavid əfəndi ilə hələ gənclik illərindən tanış və dost...

Uşaqdır deməyin

Uşaqların sadəlövhlüyü heç kəslə müqayisə oluna bilməz. İllah da keçmiş illərin uşaqları. O zamanlar biz kənd uşaqları təsadüfən ələ düşən boş vaxtları çilingağac, topaldıqaç, nadir...

Quranda adıçəkilən yeganə qadın

“İmranın zövcəsinin: “Ey Rəbbim, bətnimdəkini Sənə xidmətkar (qul) olmaq üçün nəzir edirəm. (Bu nəziri) məndən qəbul et! Əlbəttə, Sən eşidənsən, bilənsən!”- dediyini xatirla! Onu...

Forma və məzmun – vəhdət və ziddiyyət

Forma və məzmun fəlsəfi problemlər olsa da, gündəlik həyatda çox rast gəldiyimiz, müəyyən münasibət bəslədiyimiz həqiqətlərdəndir. Forma məzmunu, ikinci də birincisini tamamlayanda harmoniya, gözəllik...

Başlayarkən and içirlər

Dünyada bir çox insanlar işə girərkən and içirlər. Bir işə girərkən, bir peşəyə başlayarkən and içmək o peşənin əhəmiyyətini, məsuliyyətini doğru olaraq yerinə...

Bu da onların özəlliyidir

Yenə qonşular başladılar oyuna. Düşdüm aşağı, görüm, bu gün kim udub, kim uduzacaq. Məndən iki qat yuxarıda yaşayan Məhərrəm kişi qonşu məhəllənin sakini Nurəddinlə...

Dünyanı heyrətləndirən məşhur müsəlman alimlər: İbn Xəldun (3)

İbn Xəldun sultanın Qahirəyə geri dönməsindən sonra faktiki olaraq onu əvəz eləməli oldu.  Həmin vaxt isə Əmir Teymur şəhər ətrafında mühasirə halqasını daraltmaqda davam edirdi. ...

Stalini necə öldürdülər?

Əziz Mustafa 63 il bundan əvvəl, 1953-cü il mart ayının 5-də SSRİ adlı bir imperiyanı dünyanın siyasi səhnəsinə çıxararaq onu güclü və qüdrətli dövlətə çevirən,...